ИНДУСТРИАЛНИ МАРКУЧИ

ИНДУСТРИАЛНИ МАРКУЧИ


Индустриални маркучи HMDTechnoflex


  • Смукателни и нагнетателни
  • Приложение в индустрията и селското стопанство
  • Температуро устойчиви и киселино устойчиви
  • Усилени с текстилна или метална оплетка.