Траспортиране на флуиди

Траспортиране на флуиди


Каучукови маркучи за траспортиране на флуиди


  • Киселино устойчиви
  • Абразиво устойчиви
  • Маслоустойчиви
  • Маркучи за хранителни продукти