ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ


ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

„ХОУС МЕЙДИНГ“ ООД успешно изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1933-C01.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на полученото финансиране:50 000 лв.
Период на изпълнение: 27.08.2021 г. – 27.11.2021 г.