ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ


ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

        Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0374-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ХОУС МЕЙДИНГ ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 20.11.2018г. от 10:00 часа в офиса на „ХОУС МЕЙДИНГ” ООД находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий” №12, вх. А.